Trí thông minh âm nhạc

Trí thông minh âm nhạc

Trí thông minh âm nhạc là khả năng cảm nhận độ cao thấp, nhịp điệu, âm sắc, nói chung là các kiểu âm...

NovaEdu

20,000 đ

Trí thông minh hiện sinh

Trí thông minh hiện sinh

Trí thông minh hiện sinh thể hiện khả năng cảm nhận và tác động vào thế giới hiện sinh một cách sâu...

NovaEdu

20,000 đ

Trí thông minh hình ảnh không gian

Trí thông minh hình ảnh không gian

Trí thông minh thị giác, không gian là khả năng đánh giá, nhận định về những hình ảnh, vật thể.

NovaEdu

20,000 đ

Trí thông minh logic - toán học

Trí thông minh logic - toán học

Trí thông minh Logic – Toán học là khả năng suy luận logic, tính toán với các con số, biểu đồ, thống...

NovaEdu

20,000 đ

Trí thông minh ngôn ngữ

Trí thông minh ngôn ngữ

Ngôn ngữ vốn không tự bản thân nó tỏa sáng hoặc tự đứng được ở vị trí hàng đầu so với các yếu tố trí...

NovaEdu

20,000 đ

Trí thông minh nội tâm

Trí thông minh nội tâm

Một người có sở trường về loại trí tuệ này có thể dễ dàng tiếp cận và nhìn rõ được những cảm xúc của...

NovaEdu

20,000 đ

Trí thông minh quan hệ tương tác

Trí thông minh quan hệ tương tác

Trí thông minh tương tác là năng lực hiểu, cảm nhận, làm việc và tương tác tốt với người xung quanh,...

NovaEdu

20,000 đ

Trí thông minh tự nhiên

Trí thông minh tự nhiên

Người có trí thông minh thiên nhiên cao là người có giác quan nhạy bén như thính giác, thị giác, xúc...

NovaEdu

20,000 đ

Trí thông minh vận động cơ thể

Trí thông minh vận động cơ thể

Trí thông minh vận động là trí thông minh của chính năng lực cơ thể, khả năng điều khiển các hoạt độ...

NovaEdu

20,000 đ