Làm bài Test Năng lực

Học trực tuyến e-learning: chủ động - thuận tiện - thực tiễn

Bảng xếp hạng


TOP 20

STT
Họ và tên
Lĩnh vực
Điểm số
Thời gian
STT
Họ và tên
Lĩnh vực
Điểm số
Thời gian
Ảnh Hạng Họ tên Lĩnh vựcĐiểm Thời gian
1 Tài khoản Test 13 Sinh học 12 8'12
2 Ngô Hà Văn hóa - Nghệ thuật 11 1'57
3 Lương Kiến lửa Kiến thức tổng hợp 11 5'9
4 Bao Nguyen Test IQ 11 9'59
Ảnh Hạng Họ tên Lĩnh vựcĐiểm Thời gian
5 Quân Tin học 8 6'49
6 Tùng Vũ Thanh Thiên văn - Vũ trụ 5 20s
7 Tài khoản Demo 6 Thiên văn - Vũ trụ 5 47s