ENTJ - Nhà điều hành

NovaEdu Đang cập nhật

20,000 VND

Giới thiệu tài liệu

Có khoảng 3% dân số mang tính cách này, ENTJ có cá tính rất lôi cuốn, lý trí và nhạy bén.