ENTP - Người có tầm nhìn

NovaEdu Đang cập nhật

20,000 VND

Giới thiệu tài liệu

Có khoảng 3% dân số mang loại tính cách này, các ENTP rất thích tranh luận, họ không quan tâm đang tranh luận về cái gì, miễn là nó thú vị.