ESTP - Người sáng lập

NovaEdu Đang cập nhật

20,000 VND

Giới thiệu tài liệu

Có khoảng 4% dân số mang tính cách này, những người có các loại tính cách ESTP rất tập thể, tự phát và thẳng thắn.