INFP - Người lý tưởng hóa

NovaEdu Đang cập nhật

20,000 VND

Giới thiệu tài liệu

Có khoảng 4,5% dân số mang tính cách này, các INFP thường được coi là điềm tĩnh, kín đáo hoặc thậm chí nhút nhát.