ISFJ - Người nuôi dưỡng

NovaEdu Đang cập nhật

20,000 VND

Giới thiệu tài liệu

Có khoảng 12.5% dân số trên thế giới mang loại tính cách này. Trong tất cả các loại tính cách thì ISFJ là loại tính cách có lòng vị tha nhất.