Đại học Đồng Tháp

NovaEdu Đang cập nhật

20,000 VND

Giới thiệu tài liệu

Đại học Đồng Tháp được thành lập năm 2003. Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, đa lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long