ENFJ - Người cho đi

ENFJ - Người cho đi

Có khoảng 2% dân số mang loại tính cách này, ENFJ là loại tính cách có sức ảnh hưởng rất lớn.

NovaEdu

20,000 đ

ENFP - Người truyền cảm hứng

ENFP - Người truyền cảm hứng

Có khoảng 7% dân số mang loại tính cách này. Những người mang tính cách ENFP thường rất tò mò, hiếu...

NovaEdu

20,000 đ

ENTJ - Nhà điều hành

ENTJ - Nhà điều hành

Có khoảng 3% dân số mang tính cách này, ENTJ có cá tính rất lôi cuốn, lý trí và nhạy bén.

NovaEdu

20,000 đ

ENTP - Người có tầm nhìn

ENTP - Người có tầm nhìn

Có khoảng 3% dân số mang loại tính cách này, các ENTP rất thích tranh luận, họ không quan tâm đang t...

NovaEdu

20,000 đ

ESFJ - Người quan tâm

ESFJ - Người quan tâm

3 tính cách đặc trưng của ESFJ là: Thực tế, vị tha và hòa đồng. Có khoảng 12% dân số mang tính cách...

NovaEdu

20,000 đ

ESFP - Người trình diễn

ESFP - Người trình diễn

Có khoảng 11,5% dân số mang tính cách này, những người mang loại tính cách này cảm thấy cần phải gắn...

NovaEdu

20,000 đ

ESTJ - Người giám sát

ESTJ - Người giám sát

Có khoảng 11,5% dân số mang tính cách này, những người mang loại tính cách ESTJ cảm thấy cần phải gắ...

NovaEdu

20,000 đ

ESTP - Người sáng lập

ESTP - Người sáng lập

Có khoảng 4% dân số mang tính cách này, những người có các loại tính cách ESTP rất tập thể, tự phát...

NovaEdu

20,000 đ

INFJ - Người che chở

INFJ - Người che chở

Có rất ít người mang tính cách này, chỉ chiếm khoảng 1% dân số và họ mang trong mình khá nhiều đặc đ...

NovaEdu

20,000 đ

INFP - Người lý tưởng hóa

INFP - Người lý tưởng hóa

Có khoảng 4,5% dân số mang tính cách này, các INFP thường được coi là điềm tĩnh, kín đáo hoặc thậm c...

NovaEdu

20,000 đ

INTJ - Người có trí tuệ bậc thầy

INTJ - Người có trí tuệ bậc thầy

INTJ là một trong những loại tính cách hiếm nhất và thú vị nhất - chỉ chiếm khoảng 2% dân số Hoa Kỳ...

NovaEdu

20,000 đ

INTP - Nhà tư duy

INTP - Nhà tư duy

Có khoảng 3% dân số mang tính cách INTP. Các INTP yêu thích lý thuyết và tin rằng tất cả mọi thứ đều...

NovaEdu

20,000 đ

ISFJ - Người nuôi dưỡng

ISFJ - Người nuôi dưỡng

Có khoảng 12.5% dân số trên thế giới mang loại tính cách này. Trong tất cả các loại tính cách thì I...

NovaEdu

20,000 đ

ISFP - Người nghệ sỹ

ISFP - Người nghệ sỹ

Có khoảng 8% dân số mang tính cách này. Tính cách ISFP này thường được xem như là tự phát nhất và kh...

NovaEdu

20,000 đ

ISTJ - Người trách nhiệm

ISTJ - Người trách nhiệm

ISTJ là loại tính cách phổ biến nhất, có đến 13% dân số trên thế giới thuộc nhóm tính cách này.

NovaEdu

20,000 đ

ISTP - Thợ lành nghề

ISTP - Thợ lành nghề

Có khoảng 5% dân số mang tính cách này, ISTP sở hữu nhiều đặc điểm thú vị có thể dễ dàng ngăn chặn n...

NovaEdu

20,000 đ