TIÊU CHÍ GIẢNG VIÊN

Điều kiện cần

Ðối với tất cả các giảng viên tham gia đào tạo cho chương trình “Kỹ năng toàn diện - nền tảng cốt lõi để khởi nghiệp thành công”. Trước khi tham gia giảng dạy, các giảng viên đào tạo của Novaedu đã được thống nhất về mặt quan điểm, mục tiêu và những giá trị quan trọng, cũng như những phương pháp tổ chức lớp học để đạt hiệu quả cao nhất cho học viên của chương trình đào tạo này. Các giảng viên đào tạo của Novaedu cần thuộc các nhóm sau:

Nhóm 1: Các Giáo sư, P.Giáo sư , Tiến sĩ là những chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực nghiên cứu về giáo dục, kỹ năng mềm.

Nhóm 2: Các Thầy/cô là Giảng viên các trường Ðại học, các chuyên gia trong các tổ chức đào tạo, đã và đang trực tiếp giảng dạy chuyên ngành tâm lý, kỹ năng có đủ năng lực và đặc biệt được Novaedu tập huấn trước khi bắt đầu cũng như trong suốt quá trình giảng dạy.

Nhóm 3: Các Lãnh đạo, Ðiều hành, Quản lý cấp cao của các Doanh nghiệp, có kinh nghiệm thành công thực tiễn và có khả năng đào tạo

Điều kiện đủ

Các chuyên gia đào tạo được đánh giá về phương pháp, kỹ năng, kiến thức đào tạo từ mực Đạt trở

lên dựa trên kết quả khảo sát sinh viên trong hoặc sau mỗi đợt đào tạo