ĐIỀU ĐẶC BIỆT TẠO NÊN SỰ KHÁC BIỆT

Là chương trình đào tạo về Tư duy, Kỹ năng và Khởi nghiệp đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được BGD&ĐT phê duyệt dành cho HSSV, cán bộ giảng viên, tại các cơ sở đào tạo trên toàn quốc.

Chương trình được giảng dạy bởi đội ngũ Giảng viên Doanh nhân là các Lãnh đạo, Điều hành, Quản lý cấp cao của các Doanh nghiệp, có kinh nghiệm thành công thực tiễn và có khả năng đào tạo.

Học viên được kết nối việc làm với các doanh nghiệp, các tập đoàn trong và ngoài nước, gia tăng cơ hội có việc làm với tổng thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh ngay trong khi đào tạo và sau khi kết thúc chương trình.

Chương trình đào tạo được xây dựng có tính hệ thống, toàn diện, logic và đồng bộ theo tiến trình từ cơ bản đến nâng cao và chuyên sâu đối với học viên.

Sự khác biệt trong mục tiêu, nội dung chuẩn đầu ra: hướng đến việc trang bị và hình thành những giá trị cốt lõi cho việc phát triển bản thân và sự nghiệp của người học trong hiện tạo và tương lai.